ES 53
Forniklingen er fjernet ad kemisk vej.
Der er ikke sparet på kemikalierne, hvorfor mærket er kraftigt korroderet.ES 57
Forniklingen er fjernet ad kemisk vej, men det er ikke lykkedes at fjerne alle spor af nikkel.ES 155
Forniklingen er fjernet ad kemisk vej, men rester af nikkel ses endnu.