DAMHUS TIVOLI (København)ES 227 / JS 7386 / HB 29.6 / VS –
Ø18,0 mm – messing
Fs: ⮫  DAMHUS     ➨  10 i perlering     ⮩    •  TIVOLI  •     perlering yderst
Bs: Som forside
ES pris: 5,-
Mærket findes i mindst to varianter:

1: øverste billede
Smal kant, tekst med store typer, “10” er  med bløde buer på 1-tallets hjørner og fane.
Perlerne i ringene er grove, 37 stk. i indre og 74 stk. i ydre perlering.
Stempelstilling .

2: nederste billede
Bred kant, tekst med små typer, “10” har skarpe hjørner og fane på 1-tallet. 0 er også anderledes.
Perlerne i ringene er fine. Forside og bagside har forskelligt antal perler i perleringene.
Hhv. 46 og 52 stk. i indre, 93 og 98 stk. i ydre perlering.
Stempelstilling .


DANMARKS TELTHOLDERFORENING

Foreningen blev stiftet i 1920 som DANSKE MARKEDS- & TIVOLIREJSENDE, men ændrede i 1934 navnet til ovenstående.
Foreningen udgiver et medlemsblad, “PARADEN”. Foreningens fælles spillemærker er præget i årene 1937 til 1940.ES 228 / JS 7393 / HB 32.2 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⮫  DANMARKS     ➨  logo DTF i perlering     ⮩    ★TELTHOLDER-FORENING★    perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10 / ØRE     i perlering     ⮩    ★★★  I   V A R E R  ★★★     perlering yderst
ES pris: 20,-
Mærket er præget 1937 hos Carl Nielsens Søn, Århus, i 5000 eksemplarer. Af disse er et ukendt antal senere forsynet med hul (ES 229).
ES beskriver skillepunkterne på fs. som “to prikker”, men det er en fejl. Hans billeder viser det er stjerner.ES 229 / JS 7393-7870 / HB 32.3 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv – centerhul i varierende størrelser
Fs: ⮫  DANMARKS     ➨  hul i perlering     ⮩    ★TELTHOLDER-FORENING★    perlering yderst
Bs: ⮫  VÆRDI    ➨  hul i perlering     ⮩    ★★★  I   V A R E R  ★★★     perlering yderst
ES pris: 20,-
Mærket er et ES 228, som på et tidspunkt er forsynet med hul.
Hulstørrelsen svinger fra Ø7,5 mm til Ø9,5 mm.
ES beskriver skillepunkterne på fs. som “to prikker”, men det er en fejl. Hans billeder viser det er stjerner.ES 230 / JS 7394 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⮫  DANMARKS     ➨  logo DTF i perlering     ⮩    ★TELTHOLDER-FORENING★    perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10 / ØRE     i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     perlering yderst
ES pris: 60,-ES 231 / JS 7394-7870 / HB – / VS –
Ø18,0 mm – nysølv – centerhul i varierende størrelser
Fs: ⮫  DANMARKS     ➨  hul i perlering     ⮩    ★TELTHOLDER-FORENING★    perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  hul i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     perlering yderst
ES pris: 75,-
Mærket er et ES 230, som på et tidspunkt er forsynet med hul.
Hulstørrelsen svinger fra Ø7,0 mm til Ø9,0 mm.ES 232 / JS 7395 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing
Fs: ⮫  DANMARKS     ➨  logo DTF i perlering     ⮩    ★TELTHOLDER-FORENING★    perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10     i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     perlering yderst
ES pris: 15,-ES 232 a / JS 7395 a / HB – / VS –

Ø18,0 mm – forniklet messing
Fs: ⮫  DANMARKS     ➨  logo DTF i perlering     ⮩    ★TELTHOLDER-FORENING★    perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10     i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     perlering yderst
ES pris:
Dette mærke er magen til ES 232, men forniklet. Da mærket fremtræder  i noget nær ucirkuleret stand,
er det min vurdering, at der ikke er tale om et mærke, som senere er blevet forniklet.
Det kan være en prøve, men det er rent gætværk. Varianten findes ikke beskrevet i et eneste katalog, så det er måske sjældent?
Indtil videre har jeg kun set dette ene eksemplar.ES 233 / JS 7395-7870 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul i varierende størrelser
Fs: ⮫  DANMARKS     ➨  hul i perlering     ⮩    ★TELTHOLDER-FORENING★    perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  hul i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     perlering yderst
ES pris: 20,-
Mærket er et ES 231, som på et tidspunkt er forsynet med hul.
Hulstørrelsen svinger fra Ø7,0 mm til Ø9,0 mm.
Det viste mærke er endvidere meget uregelmæssigt i hullet, så en måling med skydelæret, kan give 3-4
forskellige størrelser. Disse “sjuskede” huller optræder på rigtigt mange mærker.


DYREHAVSBAKKEN – Telt nr. 17


Telt nr. 17 var fra 1922 ejet af Niels Peter Nilsen Søe, og fra slutningen af 1920’erne af hans enke, Amalie Margrethe Nilsen Søe.ES 270 / JS 7399 / HB 42.1 / VS-

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⮫  DYREHAVSBAKKEN       ➨   5      ⮩    NILSEN-SØE
Bs: ➨     ★   /   ★     N S (monogram)   ★   /   ★
ES pris: 350,-
Hos ES er materialet kobbernikkel, JS betegner det som nysølv.
Mærket er præget hos C.C Sporrong & Co. i Stockholm.


 
ES 236 / JS 7401 / HB 38.2 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  17 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10 / ØRE     i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 50,-
Præget 1937 hos Carl Nielsens Søn, Århus.
ES mangler “MÆRKE” i bs. omskrift i sin katalog tekst.ES 237 / JS 7402 / HB 38.3 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  17 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10 / ====     i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 50,-
ØRE under 10 på bs. er mekanisk fjernet med fræseværktøj.
Præget 1938 hos Carl Nielsens Søn, Århus.


ES 235 / JS 7403 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – zink
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  17 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10  i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 10,-
Præget 1943 hos Carl Nielsens Søn, Århus.
Iflg. FH findes mærket i zink med to forskellige talstørrelser. Jeg har hidtil kun fundet mærket med én talstørrelse.ES 234 / JS 7404 / HB 38.1 / VS –

Ø18,0 mm – messing
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  17 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10  i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 20,-
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus, antageligt efter 2. verdenskrig.
Mærket findes iflg. ES med varierende talstørrelser, mens FH hævder, at der kun findes én talstørrelse.
Jeg har hidtil kun fundet mærket med én talstørrelse.


DYREHAVSBAKKEN – Telt nr. 25


Telt nr. 25 gik under navnet Colosseum igennem  årtier. I dag findes der stadigt et spilletelt på bakken, der bærer navnet.ES 269 / JS 7422 / HB 41.3 / VS –

Ø18,0 mm – messing
Fs: ⮫  o  DYREHAVS  o     ➨   ★  10   ★ /  ÖRE    ⮩     o  BAKKEN  o
Bs: ⮫  ★  o  BJELBY  o ★     ➨      4      ⮩     o  COLOCÆUM  o
ES pris: 675,-
Eksemplaret på billedet må siges at være i umådelig dårlig kvalitet. Det skulle i øvrigt stamme fra HB’s samling,
senere ex PG. Det blev 4. august 2019 solgt hos BR for 550 DKK + 25% salær. Vurderingen lød på 800 DKK.
Iflg. BR findes kun tre kendte eksemplarer af dette mærke, men der findes mindst fire eksemplarer i DTC regi, måske endda flere? Det vil jeg undersøge nærmere.ES 238 / JS 7423 / HB 38.4 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⮫  DYREHAVSBAKKEN     ➨  10  i en ¾ cirkel      ⮩    Nr. 25
Bs: Som forside
ES pris: 190,-
Der er uenighed blandt eksperterne omkring materialet. ES skriver mærket er i kobbernikkel,
mens FH nævner det bør være forniklet kobber. Jeg vælger at stemme for JS’ mærke i nysølv.
Er der nogen, som har dette mærke i kobber, med eller uden belægning?
HB nævner kun dette ene mærke, men bemærker at det findes i flere materialetyper,
samt i forskellige blankettykkelser.?ES 240 / JS 7424 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – forniklet messing
Fs: ⮫  DYREHAVSBAKKEN     ➨  10  i en ¾ cirkel      ⮩    Nr. 25
Bs: Som forside
ES pris: 20,-ES 241 / JS 7425 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – zink
Fs: ⮫  DYREHAVSBAKKEN     ➨  10  i en ¾ cirkel      ⮩    Nr. 25
Bs: Som forside
ES pris: 25,-
Findes iflg. ES med varierende blankettykkelser.ES 241 / JS 7426 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – formessinget zink
Fs: ⮫  DYREHAVSBAKKEN     ➨  10  i en ¾ cirkel      ⮩    Nr. 25
Bs: Som forside
ES pris: 25,-
Findes iflg. ES med varierende blankettykkelser.ES 243 / JS 7424-7870 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – forniklet messing – centerhul i varierende diametre
Fs: ⮫  DYREHAVSBAKKEN     ➨  hul i en ¾ cirkel      ⮩    Nr. 25
Bs: Som forside
ES pris: 35,-
ES nævner huller på Ø8,0 mm og Ø9,0 mm.
Dette mærke i forniklet messing fra telt nr. 25, er iht. JS det eneste mærke af denne type,
som forsynet med centerhul er ægte. Se “Poletter og Pengetegn” bind 3, side 173.ES 242 / JS – / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul Ø 8,0 mm
Fs: ⮫  DYREHAVSBAKKEN     ➨  hul i en ¾ cirkel      ⮩    Nr. 25
Bs: Som forside
ES pris: 150,-
Mærket er iflg. JS og FH falsk. Det findes ikke ægte med hul.
Se “Poletter og Pengetegn” bind 3, side 190, hvor JS beskriver falske mærker.ES 244 / JS – / HB – / VS –

Ø18,0 mm – zink & formessinget zink – centerhul Ø 8,0 mm
Fs: ⮫  DYREHAVSBAKKEN     ➨  hul i en ¾ cirkel      ⮩    Nr. 25
Bs: Som forside
ES pris: 50,-
Mærket er iflg. JS og FH falsk. Det findes ikke ægte med hul.


DYREHAVSBAKKEN – Telt nr. 28


Telt nr. 28 hed fra slutningen af 1940’erne Aladdin. Et spilletelt med dette navn er også at finde på Bakken i dag.ES 245 / JS 7434 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  28 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10 / ØRE     i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 275,-
Det viste billede snyder lidt, idet det næsten ser ud, som om mærket er forniklet.
Det er bare helt blankslidt, og min belysning da billedet blev taget, var ikke optimal.
Mærket har samme farve som ES 246 her neden for. Jeg skal forsøge at tage et nyt billede,
med en bedre farvegengivelse snarest.ES 246 / JS 7435 / HB 38.5 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  28 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨ 10 / ====     i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 90,-
ØRE under 10 på bs. er mekanisk fjernet med fræseværktøj.


DYREHAVSBAKKEN – Telt nr. 45ES 247 / JS 7448 / HB 38.6 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  45 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10 / ØRE     i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 100,-
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus, ca. 1938ES 248 / JS 7449 / HB 39.1 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  45 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨ 10 / ====     i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 40,-
ØRE under 10 på bs. er mekanisk fjernet med fræseværktøj.
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus, ca. 1939.ES 249 / JS 7450 / HB 39.2 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  45 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10  i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 15,-
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus, ca. 1940.ES 250 / JS 7451
/ HB 39.3 / VS –
Ø18,0 mm – messing
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  45 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10  i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 10,-
Iflg. JS er dette mærke også præget hos Carl Nielsens Søn, men jeg tillader mig at stille spørgsmålstegn herved.
5-øres mærkerne med det åbne 4-tal, blev i starten præget hos Byens Stempelfabrik, senere hos MEKA.
Hvorfor skulle fabrikanten pludseligt ændre designet på dette mærke?ES 252 / JS 7452 / HB – / VS –
Ø18,0 mm – messing – Ø8,0 mm centerhul
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN      ⮩ Nr. 45     Bred kant
Bs: Som forside
ES pris: 40,-
Præget hos MEKA.ES 251 / JS 7453
/ HB 39.4 / VS –

Ø18,0 mm – messing – Ø9,0 mm centerhul
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN      ⮩ Nr. 45     Smal kant
Bs: Som forside
ES pris: 20,-
Præget hos MEKA.


DYREHAVSBAKKEN – Telt nr. 61.


Telt nr. 61 hed også “Den Gyldne Hal”.ES 253 / JS 7472 / HB 39.5 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  61 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10 / ØRE     i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 75,-
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus, ca. 1938.ES 254 / JS 7473 / HB 39.6 / VS –
Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  61 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10   i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 20,-
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus, ca. 1940.


DYREHAVSBAKKEN – Telt nr. 69.ES 255 / JS 7477 / HB 40.1 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  69 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10 / ØRE     i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 50,-
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus, ca. 1938.
Derhar indsneget sig en trykfejl hos ES. Der skal selvfølgelig stå “69 i perlering”, ikke 68.ES 256 / JS 7478 / HB 40.3 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  69 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨ 10 / ====     i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 15,-
ØRE under 10 på bs. er mekanisk fjernet med fræseværktøj.
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus, ca. 1939.ES 257 / JS 7479 / HB 40.2 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  69 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10  i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 10,-
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus, ca. 1940.ES 260 / JS 7480 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – forniklet kobber
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  69 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10  i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 10,-
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus.ES 259 / JS 7481 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  69 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10  i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 25,-
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus.
Mærket findes med to forskellige stempelstillinger.
Fs og bs i samme stilling:
Fs og bs drejet 180°:ES 258 / JS – / HB – / VS –

Ø18,0 mm – kobber
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  69 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10  i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: udgået –
Mærket er falsk, antageligt et kobbermærke, som ad kemisk vej har fået fjernet forniklingen.


DYREHAVSBAKKEN – Telt nr. 99.


Telt nr. 99 hed også “Langsiden”.ES 261 / JS 7498 / HB 40.4 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  99 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10 / ØRE     i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 180,-
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus, ca. 1938.ES 262 / JS 7499 / HB 40.5 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  99 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨ 10 / ====     i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 75,-
ØRE under 10 på bs. er mekanisk fjernet med fræseværktøj.
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus, ca. 1939.


DYREHAVSBAKKEN – Telt nr. 103.


Telt nr. 103 hed også “Casino Hallen”.ES 263 / JS 7505 / HB 40.6 / VS –

Ø18,0 mm – messing
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  103 i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  10  i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 5,-
Præget hos MEKA efter 1957.


DYREHAVSBAKKEN – uden nr.ES 267 / JS 7401-7870 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – nysølv – centerhul Ø7,9 mm
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  hul i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  hul i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 50,-
Denne type 10-øres mærke med udstanset hul i nysølv , er iflg. JS det eneste, som er ægte.
Han nævner det i “Poletter og Pengetegn”, bind 3, på side 174.ES 264 / JS – / HB 41.2 / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul Ø7,9 mm
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  hul i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  hul i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 160,-
Mærket er falsk, det findes ikke ægte med hul iflg. JS.ES 265 / JS – / HB – / VS –
Ø18,0 mm – kobber – centerhul Ø7,9 mm
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  hul i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  hul i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: udg.-
Mærket er falsk. Det findes ikke ægte med hul iflg. JS.
Se også ES 258ES 268 / JS – / HB 62.2 / VS –

Ø18,0 mm – forniklet kobber – centerhul Ø7,9 mm
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  hul i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  hul i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 50,-
Mærket er falsk. Det findes ikke ægte med hul iflg. JS.ES 266 / JS – / HB – / VS –
Ø18,0 mm – zink – centerhul Ø7,9 mm
Fs: ⟳ DYREHAVSBAKKEN   ★     ➨  hul i perlering        Perlering yderst
Bs: ⮫  V Æ R D I    ➨  hul i perlering     ⮩    ★★★  M Æ R K E  ★★★     Perlering yderst
ES pris: 150,-
Mærket er falsk. Det findes ikke ægte med hul iflg. JS.