ES 315 / JS 7903 / HB 75.4 / VS-

Ø18,0 mm – messing
Fs: ⟳   MASKINDEL DER HØRER TIL     ★      ➨     SPILLE  /  AUTOMATEN
Bs: ⟳  KUN UDLAANT TIL MORSKABSSPIL   ★
ES pris: 200,-
Trykfejl hos ES – 215 skal være 315.ES – / JS 7903+7871 / HB – / VS-

Ø18,0 mm – forniklet messing
Fs: ⟳   MASKINDEL DER HØRER TIL     ★      ➨     SPILLE  /  AUTOMATEN
Bs: ⟳  KUN UDLAANT TIL MORSKABSSPIL   ★
ES pris: –
ES nævner ikke mærket i sit katalog, selv om han har kendskab til samme mærke med centerhul, ES317.ES – / JS 7904 / HB – / VS-

Ø18,0 mm – zink
Fs: ⟳   MASKINDEL DER HØRER TIL     ★      ➨     SPILLE  /  AUTOMATEN
Bs: ⟳  KUN UDLAANT TIL MORSKABSSPIL   ★
ES pris: –
Ikke nævnt i zink hos ES. Findes iflg. FH i forniklet zink.ES – / JS 7904+7870 / HB – / VS-

Ø18,0 mm – zink – centerhul Ø9,0 mm
Fs: ⟳   MASKINDEL DER HØRER TIL     ★
Bs: ⟳  KUN UDLAANT TIL MORSKABSSPIL   ★
ES pris: –ES 316 / JS 7903+7870 / HB 75.5 / VS-

Ø18,0 mm – messing – centerhul Ø9,0 mm
Fs: ⟳   MASKINDEL DER HØRER TIL     ★
Bs: ⟳  KUN UDLAANT TIL MORSKABSSPIL   ★
ES pris: 225,-
Trykfejl hos ES – 216 skal være 316.ES 317 / JS 7903+7870+7871 / HB 75.5 / VS-

Ø18,0 mm – forniklet messing – centerhul Ø9,0 mm
Fs: ⟳   MASKINDEL DER HØRER TIL     ★
Bs: ⟳  KUN UDLAANT TIL MORSKABSSPIL   ★
ES pris: 250,-
Trykfejl hos ES – 217 skal være 317.ES 335 / JS 7917 / HB – / VS-

Ø20,0 mm – zink
Fs: ⟳   SPILLEMÆRKE 10 
Bs: Som forside
ES pris: 170,-
Præget 1942 hos Carl Nielsens Søn, Århus. JS mener der er tale om en prøve.ES 336 / JS 7915 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs:   SPILLEMÆRKE     ✶ ✶ ✶     ➨    10 i perlering.    Perlering yderst.
Bs: ⟳ 10 ØRE I VARER       ➨   ⊙
ES pris: 350,-
ES anfører materialet er kobbernikkel. Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus.ES 378 / JS 7915+7870 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – nysølv – centerhul Ø6,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE     ✶ ✶ ✶     ➨    hul i perlering.    Perlering yderst.
Bs: ⟳ 10 ØRE I VARER    ✶               ➨   hul
ES pris: S/R
ES anfører materialet er kobbernikkel.ES 376 / JS 7914 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul Ø9,0 mm
Fs: ⟳   SPILLEMÆRKE✶  ✶  ✶     ➨  hul           perlering yderst
Bs: ⟳   10  ØRE  I  VARER             ➨  hul
ES pris: 125,-
Se også ES 375 / JS 7702 under A. Knudsen.ES 377 / JS 7914 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul Ø6,0 mm
Fs: ⟳   SPILLEMÆRKE✶  ✶  ✶     ➨  hul i perlering            perlering yderst
Bs: ⟳   10  ØRE  I  VARER             ➨  hul
ES pris: 140,-
De to mærker ES376 og ES 377 er grundlæggende magen til ES 375 / JS 7702, men med et centerhul.
JS beskriver ikke at 7702 findes med senere tilføjet hul, men at dette mærke er præget
hos Carl Nielsens Søn i 1935 i 500 eksemplarer med originalt centerhul, og det har fået JS nummer 7914.
Desværre skriver JS kun at mærket er med centerhul, men angiver ikke en hul diameter.
Billedet i JS katalog ved nummer 7914 er, efter mit skøn, det eksakt samme mærke, som er afbilledet ved ES 377.
Men af et mærke præget hos Carl Nielsens Søn, hvor hullet angiveligt er originalt, er det godt nok sjusket udført.
Det ligner ikke et job udført hos en dygtig sølvsmed, snarere hos en beslagsmed.
Mine egne billeder ved ES 377, er øverst et mærke solgt hos BR. Hullet er smukt cirkelrundt, og centreret pænt.
Det nederste billede er mit eget eksemplar, men her er hullet ikke rundt, og absolut ikke udført i midten.
Jeg skønner at ES 376 og ES 377 er det samme mærke, som blot findes med varierende hul diametre.
ES har nummereret mærker med stort og lille hul forskelligt, mens JS ikke differentierer.
Hullernes forskellige størrelse og form kan sætte spørgsmålstegn ved,
om de alle er udført samme sted på samme tid?


De følgende spillemærker med numrene ES 337 til ES 348 har det til fælles,
at de har en diameter på ca. Ø18,0 mm og et hul i midten på ca. Ø8,0 mm.
På forsiden er indpræget SPILLEMÆRKE 10, og bagsiden er blank.
Hos JS er mærkerne kun nummereret ud fra materialetypen, her skelnes ikke imellem prægevarianter,
men det nævnes blot, at hvert mærke eksisterer med fra fire til syv stempelvarianter, hvor forskellen
alene beror på 10-tallets udformning.
 Således er alle stempelvarianter i messing benævnt JS 7921, zink og formessinget zink JS 7922,
og forniklet jern og formessinget jern JS 7923.
ES prøver, så vidt jeg skønner, at inddele mærkerne ud fra variationen i præget for hver enkelt materiale type.
Jeg viser de typer, jeg har fundet, men der findes givetvis endnu flere varianter.


“1” er med lige fane, “0” er ovalt.

ES 337 / JS 7923 / HB – / VS –
Ø18,0 mm – formessinget jern – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 10,-
ES benævner kun nr. 337 som værende i jern, men nævner ingen overfladebehandling.


“1” er med lige fane, “0” er ovalt.

ES 337 / JS 7923 / HB – / VS –
Ø18,0 mm – forniklet jern – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10   indpræget uden kant
Bs: Blank
ES pris: 10,-
JS nævner i sin tekst at mærket evt. kan være forniklet, men han har det ikke registreret
under JS 7871, som det ellers er benyttet vedr. forniklede mærker.


“1” er med lige fane , “0” er ovalt.

“1” er med krum fane. “0” er rektangulært med parallelle sider og afrundede hjørner.

ES 338 / JS 7921 / HB 92.6 / VS –
Ø18,0 mm – messing – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 5,-
ES har ikke særskilte referencer til disse to typer 10-tal.ES 339 / JS 7921+7871 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – forniklet messing – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 10,-
Dette spillemærke i forniklet messing findes ikke i min samling, men det må eksistere, JS nævner det også.
Det er måske lidt mere sjældent end prisen antyder?


“1” er med lige fane, “0” er ovalt.

ES 340 / JS 7922 / HB – / VS –
Ø18,0 mm – formessinget zink – centerhul Ø8,0 mm
Fs: ⟳  SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 5,-


“1” er med krum fane, “0” er rektangulært med parallelle sider og afrundede hjørner.

ES 340 / JS 7922 / HB 92.4 / VS –
Ø18,0 mm – zink – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 5,-


Et stort 10-tal, med en lang krum fane på “1” og cirkelrundt “O”.

ES 341 / JS 7921 / HB – / VS –
Ø18,0 mm – messing – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 5,-


Et stort 10-tal, med en lang krum fane på “1” og cirkelrundt “O”.

ES 342 / JS 7921+7871 / HB – / VS –
Ø18,0 mm – forniklet messing – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 15,-


Et stort 10-tal, med en lang krum fane på “1” og cirkelrundt “O”.

ES 343 / JS 7922 / HB – / VS –
Ø18,0 mm – zink – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 5,-


Et stort 10-tal, med en lang krum fane på “1” og cirkelrundt “O”.

ES 343 / JS 7922 / HB – / VS –
Ø18,0 mm – formessinget zink – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 5,-


Fodstreg på “1”. Bredt ovalt “0”. Kraftigt præg med en svag krumning på forreste streg i Æ og R.

Fodstreg på “1”. Bredt ovalt “0”. Fint præg, forreste streg i Æ og R er lige.

ES 344 / JS 7921 / HB – / VS –
Ø18,0 mm – messing – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 5,-


Fodstreg på “1”. Bredt ovalt “0”.

ES 345 / JS 7921+7871 / HB – / VS –
Ø18,0 mm – forniklet messing – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 15,-


Fodstreg på “1”. Bredt ovalt “0”.

ES 346 / JS 7922 / HB – / VS –
Ø18,0 mm – zink – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 5,-


Fodstreg på “1”. Bredt ovalt “0”.

ES 346 / JS 7922 / HB – / VS –
Ø18,0 mm – formessinget zink – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 5,-


S og P er åbne i toppen. Første E mangler øverste fane. Sidste E mangler halvdelen af nederste fane. “0” er bredt rektangulært med afrundede hjørner og lukket i bunden.

S er åbent i top og bund, P er åbent i toppen. De to L’er og første E er svage i bundlinien. Første E og Æ mangler øverste fane. Sidste E mangler halvdelen af nederste fane. “0” er bredt rektangulært med afrundede hjørner og åbent i top og bund.


ES 347 / JS 7921 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 15,-


S og P er åbne i toppen. Første E og Æ mangler øverste fane. Sidste E mangler halvdelen af nederste fane. “0” er bredt rektangulært med afrundede hjørner og lukket i bunden.

S er åbent i top og delvist i bund, P er åbent i toppen. Første E og Æ mangler øverste fane. Sidste E mangler halvdelen af nederste fane. “0” er bredt rektangulært med afrundede hjørner og åbent i  bunden.


ES 348 / JS 7922 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – formessinget zink – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 15,-


S og P er åbne i toppen. Første E mangler øverste fane. Sidste E mangler halvdelen af nederste fane. “0” er bredt rektangulært med afrundede hjørner og lukket i bunden.

S og P er åbent i toppen. Første E og Æ mangler øverste fane. Sidste E mangler halvdelen af nederste fane. “0” er bredt rektangulært med afrundede hjørner og åbent i  bunden.


ES 348 / JS 7922 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – zink – centerhul Ø8,0 mm
Fs:   SPILLEMÆRKE      10    indpræget uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 15,-ES 349 / JS 7931 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – aluminium – centerhul Ø7,5 mm
Fs: ⮫  •  10   •     ⮩  SPILLEMÆRKE
Bs: Blank
ES pris: 425,-ES 350 / JS 7930 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul Ø7,0 mm
Fs: ⮫    10   •     ⮩  SPILLEMÆRKE
Bs: Blank
ES pris: 10,-ES 351 / JS 7929 / HB 92.5 / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul i varierende str. Ø8,5 – 10,0 mm
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩    ★  10 ØRE  ★
Bs: Blank
ES pris: 25,-ES 352 / JS 7929+7871 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – forniklet messing – centerhul i varierende str. Ø8,5 – 10,0 mm
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩    ★  10 ØRE  ★
Bs: Blank
ES pris: 10,-ES 353 / JS 7944 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – forniklet jern
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩    10
Bs: Som forside
ES pris: 75,-
Præget hos MEKAES 354 / JS 7943 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – forniklet jern – centerhul Ø8,0 mm
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩    10
Bs: Som forside
ES pris: 10,-
Præget hos MEKAES 355 / JS 7933 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul Ø8,0 mm
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  •  10  •   (fodstreg på “1”)
Bs: Som forside
ES pris: 10,-
ES 355 og JS 7933 ligner hinanden til forveksling, når man studerer billederne i d’herrers kataloger.
Men ES beskriver ikke mærket med de to punkter før
og efter “10, som beskrevet hos JS.
Det ser efter mit skøn ud som om, prikkerne er der på ES’ foto, så jeg beslutter, at de er identiske.ES 356 / JS 7932 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul Ø8,0 mm
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  •  10  •   (uden fodstreg på “1”)
Bs: Som forside
ES pris: 20,-ES 357 / JS 7932+7871 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – forniklet messing – centerhul Ø8,0 mm
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  •  10  •   (uden fodstreg på “1”)
Bs: Som forside
ES pris: 60,-ES 358 / JS 7939 / HB 93.1 / VS –

Ø18,0 mm – forniklet jern
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  ★  10  ★     tynd ekstra ring langs kant
Bs: Som forside
ES pris: 5,-
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus.ES – / JS 7938 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  ★  10  ★    tynd ekstra ring langs kant
Bs: Som forside
ES pris: –
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus.ES 359 / JS 7937 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – zink
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  ★  10  ★    tynd ekstra ring langs kant
Bs: Som forside
ES pris: 10,-
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus.ES 360 / JS 7935 / HB 93.4 / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul Ø9,0 mm
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  ★  10  ★    tynd ekstra ring langs kant
Bs: Som forside
ES pris: 5,-
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus.ES 361 / JS 7935+7871 / HB 93.2 / VS –

Ø18,0 mm – forniklet messing – centerhul Ø9,0 mm
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  ★  10  ★    tynd ekstra ring langs kant
Bs: Som forside
ES pris: 20,-
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus.ES 362 / JS 7934 / HB 93.4 / VS –

Ø18,0 mm – zink – centerhul Ø9,0 mm
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  ★  10  ★    tynd ekstra ring langs kant
Bs: Som forside
ES pris: 5,-
Præget hos Carl Nielsens Søn, Århus.ES 363 / JS 7940 / HB 93.3 / VS –

Ø18,0 mm – forniklet jern – centerhul i varierende str. Ø8,0 – 10,0 mm
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  ★  10  ★
Bs: Som forside
ES pris: 10,-
Centerhullets størrelse,  form og centrering varierer meget, og ingen af mærkerne har cirkelrundt hul.
Det ser ud som om, hullerne er lavet med en skærebrænder. Jeg har målt huller på hhv. 8, 9 og 10 mm i diameter
Fremstillet hos MEKA.ES – / JS 7934 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – zink – centerhul Ø9,0 mm
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  ★  10  ★
Bs: Som forside
ES pris: –
Dette mærke er ikke beskrevet hos ES. Det ligner ES 362, men mangler den tynde yderring, og tal og typer er anderledes.
Stemplerne skulle være fremstillet hos Skandinavisk Gravør Industri (ref. JS), og i modsætning til JS 7940,
har dette zink mærke smukt cirkulære huller, placeret lige i midten.ES 365 / JS 7941 / HB 93.6 / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul i var. str. Ø6,5 mm til Ø10,0 mm – bred kant
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  MEKA  10  MEKA
Bs: Som forside
ES pris: 5,-
Spillemærker med numrene ES 364 til ES 369 beskriver JS kun med to numre, JS 7941 for messing
varianterne og JS 7942 for dem i forniklet jern.
Derudover nævnes blot, at hulstørrelsen  kan variere mellem Ø6,5 og Ø9,0 mm, samt at forskelle kan
forekomme.ES 364 / JS 7942 / HB 93.5 / VS –

Ø18,0 mm – forniklet jern – centerhul i var. str. Ø6,5 mm til Ø10,0 mm – bred kant
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  MEKA  10  MEKA
Bs: Som forside
ES pris: 20,-ES 366 / JS 7941 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul i var. str. Ø6,5 mm til Ø10,0 mm – smal kant
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  MEKA  10  MEKA
Bs: Som forside
ES pris: 5,-ES 367 / JS 7941 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul i var. str. Ø6,5 mm til Ø10,0 mm – smal kant –
ring omkring centerhul – ekstra tynd ring langs kanten
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  MEKA  10  MEKA
Bs: Som forside
ES pris: 10,-ES 368 / JS 7941 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul i var. str. Ø6,5 mm til Ø7,5 mm – smal kant –
ekstra tynd ring langs kanten
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  MEKA  10  MEKA
Bs: Som forside
ES pris: 5,-
ES 368 er lidt anderledes end ES 364-367, idet bogstaver og tal står knivskarpe med flad top,
centerhullet er mindre, og har varierende facon, men er aldrig cirkelrundt.
De øvrige har typer med buet top og står knapt så skarpe.ES 369 / JS 7941+7871 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – forniklet messing – centerhul i var. str. Ø6,5 mm til Ø7,5 mm – smal kant –
ekstra tynd ring langs kanten
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE      ⮩  MEKA  10  MEKA
Bs: Som forside
ES pris: 20,-ES 370 / JS 7911 / HB 91.4 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE     ➨  10     ⮩    • POINT  •    perlering yderst
Bs: Firkløver på midten, perlering yderst
ES pris: 10,-ES 371 / JS 7911+7870 / HB 91.5 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv – centerhul i var. str. Ø8,5 mm – Ø9,5 mm
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE     ➨     hul      ⮩    • POINT  •    perlering yderst
Bs: Hul med spor af firkløver omkring,  perlering yderst
ES pris: 40,-ES 372 / JS 7911+7870 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – nysølv – centerhul i var. str. Ø4,0 mm – Ø5,0 mm
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE     ➨     hul i 10      ⮩    • POINT  •    perlering yderst
Bs: Hul i firkløver,  perlering yderst
ES pris: 20,-ES 373 / JS 7912 / HB 92.1 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE     ➨  10     ⮩    • POINT  •    perlering yderst
Bs: Stor seksbenet stjerne på midten, perlering yderst
ES pris: 30,-ES 374 / JS 7912+7870 / HB 92.2 / VS –

Ø18,0 mm – nysølv – centerhul i var. str. Ø8,0 mm – Ø9,0 mm.
Fs: ⮫   SPILLEMÆRKE     ➨  hul     ⮩    • POINT  •    perlering yderst
Bs: Hul på midten med spidserne af stor seksbenet stjerne omkring, perlering yderst
ES pris: 180,-ES 400 / JS 7928 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul   Ø9,0 mm.
Fs: ⮫   10     ➨  hul     ⮩    ØRE        ekstra tynd ring langs kanten yderst.
Bs: Blank med ekstra tynd ring langs kanten yderst.
ES pris: 85,-
JS bemærker i sit katalog, at stemplet er identisk med bagside stemplet anvendt på JS 7859.
Men deri tager han fejl, det er slet ikke samme størrelse typer.ES 401 / JS 7927 / HB – / VS –

Ø18,0 mm – messing – centerhul   Ø9,0 mm.
Fs: ⮫   10 ØRER     ➨  hul     ⮩    I VARER
Bs: Blank
ES pris: 15,-
Billedet ved ES 401 er forkert i kataloget. Det viste billede er identisk med bagside billedet på ES 377.
Det rigtige billede skal se ud som det her viste.
Iflg. FH er forsiden på nr. 401 identisk med bagsiden på nr. 423.
Dette er ikke korrekt. Teksten er godt nok den samme, men typerne er anderledes.
0 og Ø er ovale på nr. 423, på 401 er O og Ø cirkulære.
Nr. 423 har kant om midterhullet, nr. 401 har ikke.