ES 121 / JS 7962 / HB – / VS-

Ø27,1 mm – messing
Fs: ⮫  SPILLE      ➨  cirkulær ophøjning      ⮩   •  MÆRKE  •
Bs: Blank
ES pris: S/R
ES beskriver mærket værende i kobber, men han tager fejl.
JS og FH er enige om, det er i messing, hvilket også er tilfældet.
Dette mærke findes iflg. JS kun i ét kendt eksemplar, som jeg antager han selv har haft i sin samling.
Imidlertid findes der mindst to eksemplarer, idet der 16. maj 2021 blev solgt et sådant mærke hos BR for 3.800,- DKK + 25 % salær.ES 122 / JS 7963 / HB – / VS-

Ø26,1 mm – zink
Fs: ⟳  SPILLEMÆRKE  ✶   ➨  cirkulær ophøjning
Bs: Blank (antageligt uden ophøjet kant?)
ES pris: 200,-
Der hersker lidt uenighed om diameteren, idet ES skriver det måler Ø27,0 mm.
Mærkets forside er identisk med bagsiden på ES 145 / JS 7801, og dette mærke har ES imidlertid målt til Ø26,0 mm.
Endvidere skriver ES at mærket er forsynet med en roset, mens JS skriver det er en stjerne.
Det sidstnævnte synes at være tilfældet, når man studerer billederne i begge d’herrers kataloger.
ES 123 / JS 7964 / HB – / VS-

Ø26,1 mm – zink
Fs: ⟳  SPILLEMÆRKE  ✶   ➨  cirkulær ophøjning
Bs:  ➨  5 indslået     Blank uden ophøjet kant
ES pris: 200,-
Der hersker lidt uenighed om diameteren, idet ES skriver det måler Ø27,0 mm.
Mærkets forside er identisk med bagsiden på ES 145 / JS 7801, og dette mærke har ES imidlertid målt til Ø26,0 mm.
Endvidere skriver ES at mærket er forsynet med en roset, mens JS skriver det er en stjerne.
Det sidstnævnte synes at være tilfældet, når man studerer billederne i begge d’herrers kataloger.ES 124 / JS 7955 / HB 91.1 / VS-

Ø27,0 mm – messing – centerhul Ø5,0 mm
Fs: ⮫  SPILLEMÆRKER      ➨  cirkel om centerhul      ⮩   ★     ★     ★     Cirkel langs kant.
Bs: Som forside
ES pris: 30,-
Mærket er meget lig ES 41 /  JS 7359, som er med ekstra indprægning og Ø9,0 mm hul.
Se under Bögh’s 5-øres mærker.ES – / JS 7956 / HB – / VS-
Ø27,0 mm – messing – centerhul Ø5,0 mm
Fs: ⮫  SPILLEMÆRKER      ➨  cirkel om centerhul / 1 indslået      ⮩   ★     ★     ★    Cirkel langs kant 
Bs: Som forside
ES pris: –
ES 125 / JS 7957 / HB 91.2 / VS-

Ø27,0 mm – messing – centerhul Ø5,0 mm
Fs: ⮫  SPILLEMÆRKER             Cirkel langs kant.
Bs: Som forside
ES pris: 50,-
Mærket er meget lig ES 42 / JS 7360, som er med ekstra indprægning og Ø9,0 mm hul.
Se under Bögh’s 5-øres mærker.ES 126 / JS 7958 / HB 90.2 / VS-

Ø27,1 mm – messing
Fs: ⟳ SPILLEMÆRKE ✶✶     ➨  5 i perlering.         Perlering yderst.
Bs: ⟳ SPILLEMÆRKE      ➨  5          Perlering yderst.
ES pris: 275,-ES 127 / JS 7961 / HB – / VS-

Ø27,1 mm – messing
Fs: ⟳ SPILLEMÆRKE ✶✶     ➨  5 i perlering.         Perlering yderst.
Bs: Blank med perlering yderst.
ES pris: 225,-
Prøvemærke præget hos Carl Nielsens Søn i 1942 til Bøgh’s Tivoli, Haderslev.
ES 40 er det samme som dette mærke, blot er det forsynet med centerhul og en indprægning på den blanke side.
Et lot bestående af ES 124, ES 125, ES 126, og ES 127 (2 stk.) blev 28. april 2019 solgt hos BR for 300,- DKK + 25 % salær.ES 128 / JS 7965 / HB – / VS-

Ø26,5 mm – zink
Fs: ⟳ SPILLEMÆRKE   ➨  5      indpræget, ingen kant
Bs: Stiplet ring langs kanten, heri symbol i form af cirkel delt i tre trekanter med Mercedes stjerne midt i. Indpræget, ingen kant.
ES pris: 30,-
Disse mærker findes iflg. ES i to typer præg, en fin og en grov. De to viste billeder kunne godt være den fine øverst og den grove nederst.
Efter min vurdering, er der benyttet mindst to forskellige stempler til prægningen.
JS beskriver ikke spillemærket som værende i to forskellige prægevarianter.ES 129 / JS 7966 / HB – / VS-

Ø26,5 mm – jern
Fs: ⟳ SPILLEMÆRKE   ➨  5      indpræget, ingen kant
Bs: Stiplet ring langs kanten, heri symbol i form af cirkel delt i tre trekanter med Mercedes stjerne midt i. Indpræget, ingen kant.
ES pris: 30,-ES 130 / JS 7967 / HB 90.4 / VS-

Ø26,5 mm – zink
Fs: ⟳ SPILLEMÆRKE   ➨  5      indpræget, ingen kant
Bs: Blank, ingen kant.
ES pris: 140,-ES 131 / JS 7968 / HB 90.3 / VS-
Ø26,5 mm – forniklet jern
Fs: ⟳ SPILLEMÆRKE   ➨  5      indpræget, ingen kant
Bs: Blank, ingen kant.
ES pris: 160,-
Det er ikke beskrevet i nogen af de kendte kataloger, men jeg skønner at mærkerne i jern, oprindeligt har været forniklede.
Måske ikke dem alle, men hvis man betagter ovenfor viste foto af mit eget eksemplar, forekommer det mig tydeligt,
at der er rest af fornikling ved præget i højre side.
Iflg. FH findes ES 131 endvidere med samme præg på begge sider (FS).ES 132 / JS – / HB – / VS-
Ø26,5 mm – zink
Fs: ⟳ SPILLEMÆRKF   ➨  5      indpræget, ingen kant
Bs: Stiplet ring langs kanten, heri symbol i form af cirkel delt i tre trekanter med Mercedes stjerne midt i. Indpræget, ingen kant.
ES pris: 250,-
Stavefejl på forside. Det er dog mit skøn, at stavefejlen skyldes et beskadiget prægestempel.ES 132 / JS – / HB – / VS-
Ø26,5 mm – jern
Fs: ⟳ SPILLEMÆRKF   ➨  5      indpræget, ingen kant
Bs: Stiplet ring langs kanten, heri symbol i form af cirkel delt i tre trekanter med Mercedes stjerne midt i. Indpræget, ingen kant.
ES pris: 250,-
Stavefejl på forside. Det er dog mit skøn, at stavefejlen skyldes et beskadiget prægestempel.ES 133 / JS 7959 / HB 90.1 / VS-

Ø26,5 mm – messing
Fs: ⮫ SPILLEMÆRKE      ➨  5 i perlering.      ⮩ •  TIVOLI •   Perlering yderst.
Bs: ⮫ SPILLEMÆRKE      ➨  Firkløver uden stilk      ⮩ •  TIVOLI •   Perlering yderst.
ES pris: 50,-ES 134 / JS 7960 / HB – / VS-

Ø27,1 mm – forniklet messing (forniklet kobber ref. JS)
Fs: SPILLEMÆRKE      ➨  5 i perlering.      ⮩ •  TIVOLI •   Perlering yderst.
Bs: SPILLEMÆRKE      ➨  Firkløver uden stilk      ⮩ •  TIVOLI •   Perlering yderst.
ES pris: 125,-
ES og JS er lidt uenige om materialet er messing eller kobber. Iflg. FH findes begge dele.
Diameteren på ES 133 og ES 134 er oplyst til 26 mm.
JS 7959 måler imidlertid 26,5 mm og JS 7960 27,1 mm.ES 135 / JS 7977 / HB 91.3 / VS-

Ø26,5 mm – messing –
Fs: SPILLEMØNT      ➨  stort i en skraveret hestesko med åbningen opad.
Bs: Som forside
ES pris: 10,-
Mærket er præget hos MEKA.
Dette mærke findes med to typer stempelfejl, varierende tykkelser og forskellige stempelstillinger.
Jeg har målt tykkelser på 1,65 mm og 1,80 mm. FH nævner endvidere 1,9 mm.
Jeg har kun konstateret stempelfejl på de tykke mærker.

Fejl type I.
Kanten løber sammen med P.
Stempelstilling

Fejl type II.
Kanten løber sammen med P og T.
Stempelstilling ogES 136 / JS 7978 / HB – / VS-

Ø26,5 mm – forniklet messing –
Fs: SPILLEMØNT      ➨  stort i en skraveret hestesko med åbningen opad.
Bs: Som forside
ES pris: 10,-
Mærket er præget hos MEKA.ES 146 / JS 7953 / HB – / VS-

Ø26,3 mm – messing
Fs: ➨    Stort 5
Bs: Som forsiden
ES pris: 200,-
Præg er magen til ES 147.ES 147 / JS 7954 / HB 111.2 / VS-

Ø26,3 mm – forniklet messing
Fs: ➨    Stort 5
Bs: Som forsiden
ES pris: 125,-ES 153 / JS – / HB – / VS-

Ø27,0 mm – messing
Fs: ➨    Stort 5       Perlering yderst
Bs: Som forsiden
ES pris: 150,-ES 154 / JS 7973 / HB – / VS-

Ø27,0 mm – zink
Fs: ➨    Stort 5       Indpræget, uden kant.
Bs: Som forsiden
ES pris: 300,-


De viste fotos af ES 148-152 hos ES og JS er de selv samme mærker.
Det virker bare lidt svært at gennemskue,
hvilke typer præg der reelt
findes i hhv. jern, messing og zink.

Jeg håber på et tidspunkt at kunne producere de rigtige billeder i farve,
og få skabt orden i forvirringen.ES 152 / JS 7969 / HB 112.1 / VS-

Ø26,30 mm – messing
Fs: ➨    Stort 5       Indpræget, uden kant.
Bs: Som forsiden
ES pris: 65,-
Mærket findes iflg. JS i Ø26, Ø26,5 og Ø27 mm, og størrelse og form på 5 varierer.
Iflg. FH findes 5 med hhv. kort fane (FH Aa) og lang fane (FH Ba).ES 148 / JS 7969 / HB- / VS-

Ø26,0 mm – messing
Fs: ➨    Lille 5       Indpræget, uden kant.
Bs: Som forsiden
ES pris: 75,-

Dette mærke må også høre under foregående JS 7969 med  5-tallet i en anden variant.ES – / JS 7970 / HB – / VS-

Ø26,5 mm – forniklet messing
Fs: ➨    Stort 5       Indpræget, uden kant.
Bs: Som forsiden
ES pris: –
Iflg. FH er dette egentligt bare et ES 152, der er forniklet, og det findes med 5 med hhv. kort fane (FH Af) og lang fane (FH Bf).


Billede hos JS.
  Billede hos HB og JS.

ES 149 / JS 7971 / HB 111.4 / VS-
Ø26,0 mm – jern
Fs: ➨    5       Indpræget, uden kant.
Bs: Som forsiden
ES pris: 50,-
Findes iflg. JS i Ø26 og Ø26,5 mm, med 5 i varierende størrelse og form.
HB nævner blot det er med lille 5-tal.
ES viser ikke et billede, men henviser til ES 148.ES 150 / JS 7971 / HB- / VS-
Ø26,0 mm – jern
Fs: ➨    5       Indpræget, uden kant.
Bs: Som forsiden
ES pris: 45,-
Det viste billede er ES’ nr. 150, som skulle være et mærke i jern.
Det eksakt samme billede viser JS ud for beskrivelsen af denne type mærker i zink, JS 7972.ES 151 / JS 7972 / HB 111.3 / VS-

Ø26,0 mm – zink
Fs: ➨    Stort 5 i cirkel af korte stråler.         Indpræget, uden kant.
Bs: Som forsiden
ES pris: 100,-
Iflg. JS findes mærket i Ø25 og Ø26 mm, med 5 i varierende størrelse og form.
HB 111.3 viser et billede af samme mærke som det her viste, men iflg. HB er mærket i jern.
ES viser ikke et billede, men henviser til ES 150. Mærket på billedet ser ud til at have ophøjet kant,
selv om det skulle være foruden.


Lille ugle.
Stor ugle.
ES 156 / JS 7950 / HB 111.1 / VS-

Ø24,5 mm – forniklet messing
Fs: ➨    Ugle siddende på gren
Bs: ➨    Stort 5
ES pris: 20,-
ES 156 findes med to ugle-varianter, FH beskriver dem som lille og stor,
men der er flere kendetegn, som adskiller de to varianter foruden størrelsen.

Lille ugles venstre øje har en ubrudt cirkel, som lukker den V-formede pupil for oven.

Stor ugles venstre øje har en brudt cirkel, den V-formede pupil er åben i toppen.

Lille ugle har stor afstand mellem fødderne, tykke tæer, og én type struktur i fjerene.

Stor ugle har kort afstand mellem fødderne, slanke tæer, og en anderledes struktur i fjerene.

JS 7950 beskrives kun i varianten med den lille ugle, men findes altså i begge.
HB skriver at mærket forekommer i kobbernikkel, men jeg tror han tager fejl. Har nogen dette mærke?ES 157 / JS 7949 / HB- / VS-

Ø24,5 mm – forniklet jern
Fs: ➨    Ugle siddende på gren
Bs: ➨    Stort 5
ES pris: 20,-
Uglen på mærkerne i jern adskiller sig fra messing typerne.

Pupillerne er cirkelrunde.

Fjerstrukturen er også anderledes end messing typerne.

JS nævner at mærket er i jern, men skriver intet om forniklingen. Jeg antager det er en fejl.ES 155 / JS 7951 / HB- / VS-

Ø24,5 mm – messing
Fs: ➨    Ugle siddende på gren
Bs: ➨    Stort 5
ES pris: S/R
Prøvemærke.
Findes antageligt kun præget med den store ugle.
Det virker ikke sandsynligt, at man præger et prøvemærke med forskellige stempelvarianter.
JS nævner lidt pudsigt ikke, at der er tale om en prøve, hvilket han ellers plejer at have styr på.
Mærket på ovenstående billede er det eksemplar, som var i JS’ egen samling, og som er afbilledet i hans katalog.

Et eksemplar blev 22. december 2019 solgt hos BR for 700,- DKK + 25% salær.
Vurderingen var på 800,- DKK.
Dette solgte mærke (nedenstående bill.), som var udnævnt til et ES 155, var imidlertid med den lille ugle.
Endvidere var eksemplaret meget slidt (et prøvemærke burde være ucirkuleret), og havde et lyst skær
omkring uglen, som efter mit skøn er rester af fornikling.ES 158 / JS 7974 / HB – / VS-

Ø21,0 mm – messing
Fs: ⮫   • SPILLEMÆRKE •     ➨  stort , præg ikke fuldendt i bunden.  Indpræget, uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 200,-
Det er slet ikke nævnt hos HB, ES eller JS, men der er faktisk præget et lille punktum før og efter SPILLEMÆRKE.ES 159 / JS 7975 / HB 90.5 / VS-

Ø21,0 mm – jern
Fs: ⮫   • SPILLEMÆRKE •     ➨  stort 5      Indpræget, uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 500,-
FH skriver at mærket sandsynligvis har været forniklet.
Det er slet ikke nævnt hos HB, ES eller JS, men der er faktisk præget et lille punktum før og efter SPILLEMÆRKE.ES 160 / JS 7976 / HB – / VS-

Ø21,0 mm – zink
Fs: ⮫   • SPILLEMÆRKE •     ➨  stort 5     Indpræget, uden kant.
Bs: Blank
ES pris: 550,-
Det er slet ikke nævnt hos HB, ES eller JS, men der er faktisk præget et lille punktum før og efter SPILLEMÆRKE.