BR – Bruun-Rasmussen
DTC – Danish Token Club
DTCM – Danish Token Club Medlemsblad
ES – Erik Stolberg
FH – Flemming Hansen
HB – Henning Burgunder
JS – Jørgen Sømod
PG – Per Groth
VS – Viktor Søndergaard


Langt størsteparten af spillemærkerne har ophøjet kant på begge sider, så dette betragter jeg som unødvendigt at beskrive.
I stedet bliver det nævnt i teksten, hvis den ophøjede kant mangler.

Det betragtes også som en selvfølge at mærker er præget, således at tekst og symboler står ophøjet.
Det beskrives derfor kun særskilt, såfremt et mærke har graveret, indpræget eller indslået tekst.

Teksten “perlering yderst” betyder at der er præget en perlering langs mærkets yderkant, som regel langs med en ophøjet kant.

På firkantede, sekskantede og ottekantede mærker følger en perlering af praktiske årsager ikke kanten, men afskærer hjørnerne.
/    Markerer delepunkt af vandret tekst i flere linier.
Eks.: 10 ØRER  /  I VARER


⇈   Stempelstilling forside og bagside ens
⇅   Stempelstilling forside og bagside 180° drejet
⮫   Tekst i omskrift for oven.
⮩   Tekst i omskrift for neden.
⮨   Tekst i omskrift for neden, som vender på hovedet
⟳   360° tekst i omskrift.
➨  Tekst, billede eller symbol placeret på eller hen over midten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø   angiver en diameter på et cirkulært hul eller spillemærke.
( = hestesko)